Bläddra

Magic! Moves Elevpaket (5-pack) – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Magic! Moves Elevpaket (5-pack) – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Magic! Moves förenar språk, musik, rytmik, rörelse och värdegrundsfrågor på ett unikt sätt. Här får eleverna sjunga in engelskan med hela kroppen i elevnära teman som handlar om alltifrån djur och årstider till monster och känslor.

Tio sånger ligger till grund för Magic! Moves där varje sång utgår ifrån ett elevnära tema som lätt kan integreras med andra ämnen på lågstadiet. Sångerna stärker språkinlärningen och texterna är skrivna så att orden lätt ska fastna. Tonarterna i sångerna är anpassade efter barns röster och melodierna är starka vilket också stöttar språkinlärningen.

Övningarna i boken aktiverar de yngsta eleverna utan krav på läs- och skrivkunnighet. Fokus läggs istället på hörförståelse och varierad lekfull träning. Eleverna utforskar bilder, färglägger, identifierar, lyssnar och skapar eget med ord och fraser.

I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna och sjunga med i sångerna, upptäcka ljud, ord och fraser som döljer sig i den fantasifulla inspirationsbilden och träna språket i interaktiva övningar med ljud och bild. För elever som behöver finns också filmer där nyckelorden presenteras som TAKK-tecken.

Författaren till Magic! Moves är rytmikläraren Alexandra Myllenberg och läromedlet passar därför också väldigt bra i musikundervisningen.

I ELEVPAKETET INGÅR:
• Tryckt elevbok
• Tio sånger=teman
• Lekfulla övningar där eleven visar sin förståelse
• Digitalt läromedel
• Digital version av elevboken
• Sånger och filmer med TAKK-tecken
• Övningar med ljud och bild som befäster engelskan
• Interaktiv inspirationsbild

Magic! Moves säljs i 5-pack.