Bläddra

Mahamudra – Den stora vägen till upplysnigen

Köp här

Mahamudra – Den stora vägen till upplysnigen

Köp här
Efter omfattande filosofiska och psykologiska studier av buddhismen och med egen djup andlig erfarenhet visar Lama Sherab i denna bok nivåer och övningar på en väg vars mål är mahamudra, upplysningen. Han ger förklaringar om olika övningar som leder till en ny andlig inställning. Lama Sherab beskriver klart och koncist en buddhistisk väg för såväl nybörjare som för den som har tidigare erfarenhet.

Mahamudraövningen består av förberedande övningar och tre delar: basen, vägen och målet. I de förberedande övningarna samlar man förtjänst genom många goda handlingar.

Basen är den grundläggande träningen av sinnet. Vägen är de sex fulländningarna (generositet, moral, tålamod, flit, koncentration och vishet), koncentrationsövning och insiktsmeditation. Målet är upplysningen eller mahamudra. Boken innehåller även en tantrisk meditation över Avalokiteshvara, den allomfattande kärlekens och medkänslans boddhisattva. För att kunna utföra denna övning är det dock nödvändigt att man fått vägledning och initiation av en erfaren lärare.