Bläddra

Makten och härligheten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Makten och härligheten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Verksamheten inom i idéburna organisationer är ämnet för Tommy Erikssons handbok Makten och härligheten. Arbetet med boken har skett främst genom arbete i en idégrupp. Resultatet är ett försök att på ett överskådligt sätt redovisa metoder för att öka kreativitet och energiförnyelse inom olika organisationer. Tommy Eriksson går igenom möjligheterna att göra en metodisk omstrukturering inom organisationer där maktutövning av olika slag lett till glädjelöshet, stagnation och handlingsförlamning. Ett allvarligt problem är mobbning, som kan drabba både grupper och enskilda i dysfunktionella organisationer. Målsättningen med Makten och härligheten är att komma fram till användbara verktyg för analys och beslut som kan leda till en positiv utveckling. Detta är en handfast vägledning som bygger på både teoretisk och empirisk forskning. Makten och härligheten lämpar sig väl för alla som är verksamma inom idéburna organisationer och föreningar av skilda slag. Boken utkommer inom kort och kan beställas för snabb leverans.