Bläddra

Mallar & Dokument : 130 dokumentmallar med anvisningar och fri nedladdning

Köp här

Mallar & Dokument : 130 dokumentmallar med anvisningar och fri nedladdning

Köp här
MALLAR & DOKUMENT är en oumbärlig hjälp för dig som upprättar dokument av olika slag.
Boken innehåller närmare 130 dokumentmallar. Varje dokument beskrivs i ett eget kapitel. Du kan läsa om vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.
Från bokens webbplats får du som bokköpare kostnadsfritt ladda hem samtliga dokumentmallar.

Ur innehållet:
Aktiebok (aktieförteckning)
Aktiebrev
Aktieägaravtal
Aktieägartillskott
Aktieöverlåtelseavtal
Andrahandsuthyrning lägenhet
Anläggningsregister
Anmälan om gemensam bostad (sambor)
Anställningsavtal (även på engelska)
Anställningsintyg
Ansökan om betalningsföreläggande
Ansökan om äktenskapsskillnad
Arbetsbeskrivning
Arbetsgivarintyg
Arbetsordning, styrelse
Autogiromedgivande
Avbetalningsköp
Avskedande (besked, underrättelse)
Avstyckningsavtal (fastighet)
Betalningspåminnelse
Bodelningsavtal (sambor och makar)
Bodelningsförrättare, ansökan
Bokföringsorder
Bolagsordning
Bolagsstämma (kallelse + protokoll)
Bostadsrätt, köpekontrakt
Delegering av arbetsmiljöuppgifter
Employment contract
Enkel fullmakt
Enkelt skuldebrev
Faktura (även på engelska)
Fullmakt (enkel + generalfullmakt)
Följesedel
Företagsöverlåtelseavtal (aktier + rörelse)
Förordnande av bodelningsförrättare
Generalfullmakt
Gåvobrev (fastighet + lös egendom)
Handelsbolagsavtal
Handlingsplan, arbetsmiljö
Hemdatoravtal
Hyresavtal (lokal)
Hyresavtal (lägenhet, även uppsägning)
Hyresavtal (lös egendom)
Inkassobrev
Innehavarskuldebrev
Inventarieförteckning
Invoice
Jämställdhetsplan
Kallelse till bolagsstämma
Kassarapport
Kommissionsavtal
Kontantkvitto
Kreditfaktura
Kvittningsmedgivande, förskottssemester
Köpeavtal (bostadsrätt + lös egendom + fastighet)
Köpebrev (fastighet)
Körjournal
Lagfartsansökan
Ledighetsansökan
Likviditetsbudget
Lokalhyresavtal
Lägenhetsarrende
Lönebesked
Löpande skuldebrev
Mötesprotokoll
Offert
Offertförfrågan
Orderbekräftelse
Orderskuldebrev
Platsannons
Pressrelease
Proformafaktura
Provanställning upphör
Registrering av äktenskapsförord
Rehabiliteringsutredning
Representationsblankett
Reseräkning
Resultatbudget
Revisionsberättelse (ab, brf, förening)
Riskbedömning, arbetsmiljö
Samarbetsavtal
Samboavtal
Sekretessavtal
Semesterlista
Sjukförsäkran
Skuldebrev
Skriftlig arbetsordning
Sponsoravtal
Stadgar (ab, brf, förening)
Stiftelseurkund
Styrelsesmötesprotokoll
Taxeringsbeslut (omprövning + överklagande)
Testamente
Tidrapport
Tjänstgöringsbetyg
Tjänstgöringsintyg
Trivselenkät
Uppdragsavtal
Uppsägning från anställd
Uppsägning på grund av arbetsbrist
Uppsägning på grund av personliga skäl
Vd-instruktion
Äktenskapsförord
Överlåtelseavtal (aktier + bostadsrätt + rörelse)