Bläddra

Måndagar för frihet

Kategorier: Krig och försvar Krig och försvar: övrigt Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Köp här

Måndagar för frihet

Kategorier: Krig och försvar Krig och försvar: övrigt Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Köp här
Under början på 1990-talet blev Måndagsrörelsen en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet. I februari 2022, i och med starten på Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, återuppstod Måndagsrörelsen. Den nya Måndagsrörelsen till stöd för Ukraina bildades den 28 februari 2022 och har sedan dess samlats varje måndag för att manifestera stöd för Ukraina. Bland talarna finns ledande internationella och svenska politiker – som Svjatlana Tsichanoŭskaja, Ulf Kristersson, Johan Persson, Ebba Busch, Per Bolund och Tobias Billström – samt kulturpersonligheter, ambassadörer företrädare för intresseorganisationer med flera. Gunnar Hökmark är ordförande för Frivärld och tidigare Europaparlamentariker. Han tog i mars 1990 initiativet till Måndagsrörelsen till stöd för balterna och gjorde i februari 2022 så att den återuppstod till förmån för Ukraina. Inför 30-årsfirandet 2021 av de baltiska ländernas återvunna frihet skrev Hökmark boken Måndagar för frihet – om Måndags- rörelsen och friheten i vår tid. I en nypublicerad omarbetning, Måndagar för frihet, skriver han om den nya måndagsrörelsen till stöd för Ukraina. Rörelsen fortsätter påminna om det krig som ukrainarna utkämpar varje dag, men samlas också för att kräva mer: politiskt, ekonomiskt och militärt till stöd mot det krig som ytterst hotar europeisk frihet.