Bläddra

Människan i sjukdom och kris : romaner, diktsamlingar och faktaböcker

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här

Människan i sjukdom och kris : romaner, diktsamlingar och faktaböcker

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här
För att öka vårdpersonalens empati och inlevelseförmåga i patientens situation och för att sätta in människan i ett större sammanhang har man inom vårdutbildningen mer och mer börjat utnyttja skönlitterära böcker som kurslitteratur.

Lena Jönsson och Barbro Selander, som arbetar vid Nacka stadsbibliotek och har många års erfarenhet som sjukhusbibliotekarier, har valt ut och kommenterat ca 600 böcker, övervägande skönlitteratur och biografier men även en del fackböcker, i vilka den enskilda människan står i centrum.

Mer än hälften av de kommenterade böckerna har kommit ut under de senaste fem åren. Ett temaregister som upptar ca 100 uppslagsord gör det lätt att använda boken. En viktig och användbar bok för vårdpersonal, bibliotekarier och alla som själv, eller via en närstående, drabbas av sjukdom eller kris och då kan få hjälp att hitta litteratur om andra i samma situation.