Bläddra

Människans illusoriska rationalitet : om kampen mellan känsla och förnuft i samhälle och politi

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Människans illusoriska rationalitet : om kampen mellan känsla och förnuft i samhälle och politi

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det kan vara fullt rimligt att använda magkänsla vid vardagliga beslut som bara berör en själv och inte får några dramatiska konsekvenser. Men fokus i denna bok är främst på olika sammanhang där beslut får – eller förväntas få – stora effekter. Den första delen tar upp frågor om vi är rationella i relation till olika typer av hot – alltifrån risker i samhället till livshotande situationer och krig. I den andra delen analyseras om politiska beslutsfattare och olika politiska rörelser är rationella – alltifrån ”vanliga” kommunalpolitiker till mer extrema och våldsbejakande rörelser. Boken innehåller också en teoretisk del där det förs en diskussion om hur vår bristande rationalitet kan förklaras och förstås. Claes Wallenius är leg psykolog, fil dr i psykologi och forskare på Försvarshögskolans Ledarskapscentrum. Han har även ledarerfarenhet från högre politiska nivåer, bland annat som kommunalråd i Karlstad.