Bläddra

Människor emellan

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Människor emellan

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Varför tycker vi direkt om vissa personer? Kan man avslöja en lögnare? Varför blossar kommentarsstormar upp så snabbt i sociala medier? Stör eller underlättar känslor människors tänkande?

Ett grundläggande fokus i den här boken är hur vi tolkar och reagerar på det som händer i ett samspel människor emellan. De teman författarna behandlar är bland annat

. förutsättningar för en god kommunikation,
. kroppsspråket betydelse för att förstärkaeller motsäga ett budskap,
. vardagliga och professionella samtal,
. coachande samtal,
. lyssnande,
. känslomässig kommunikation,
. identitet och nära relationer,
. virtuell och digital kommunikation,
. störningar i kommunikationen.

Något som gör boken extra aktuell är att den tar upp hur vår kommunikation genom modern teknik fått fler kanaler, ökat i tempo och blivit global vilket ställer nya krav på våra färdigheter. Utvecklingen medför ökade möjligheter till förståelse och att komma närmre varandra, men det har även blivit lättare att missförstå andra, inte minst på internet. Mångfaldsfrågor går som en röd tråd genom innehållet.

Människor emellan riktar sig till bland andra lärare, ledare och vårdpersonal, både verksamma och de som utbildar sig inom dessa yrkesområden.