Bläddra

Människor vi möter

Köp här

Människor vi möter

Köp här

Människor vi möter ger läsaren möjlighet att lära känna ett 20-tal personer och deras värld på nära håll. Elever som läser boken ska dels kunna tillämpa kunskaper från den egna vardagspsykologin, dels tillämpa teorier och begrepp som tas upp i grundboken. Det finns inga entydiga svar och personerna läsaren möter är precis som människor i verkligheten mångtydiga.