Bläddra

Mänskliga rättigheter i Indien

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap

Mänskliga rättigheter i Indien

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken behandlar de mänskliga rättigheterna i Indien ur två perspektiv: Ett perspektiv där barns, kvinnors, tiggares, bönders och den övriga befolkningens situation jämte miljöförhållanden beskrivs och diskuteras, och ett ytterligare perspektiv som förhåller sig till det gedigna förändringsarbete som pågår inom alla dessa områden. Om du är student, journalist, jurist eller sköter omvärldsbevakningen på ditt företag, då är den här boken avsedd för dig. Samtidigt som vi försöker förstå ett land där investeringar och outsourcing frodas varje dag finns svåra frågor att hantera – extrem fattigdom, barn som dör av svält eller drabbas av barngifte jämte diskriminering av flickebarn och kvinnor. Vill man lära sig förstå mänskliga rättigheter är Indien ett bra land att börja studera.

Parul Sharma är i dag rektor på The Academy for Human Rights in Business. Hon är människorättsjurist med gedigen erfarenhet inom CSR-frågor i och från så kallade högriskländer, där hon arbetat med mänskliga rättigheter, anti-korruption, och ansvarsfulla leverantörsled. Parul har också bott och verkat i Sydasien i flera år med erfarenhet inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hon har författat tre faktaböcker om mänskliga rättigheter med fokus på barns och kvinnors rättigheter. År 2012 gav Parul ut sin första barnbok om rätten till vatten.