Bläddra

Marinarkeologi : en introduktion till vetenskapen om det sjunkna förflutna

Kategorier: Historia och arkeologi

Marinarkeologi : en introduktion till vetenskapen om det sjunkna förflutna

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Marinarkeologi är ett ämne som ofta förknippas med spännande dykning och upptäckten av gamla skattskepp. Så kan det ibland vara, men den här läroboken har ambitionen att visa att ämnet rymmer betydligt mer. Marinarkeologi är en vetenskap som studerar människan och hennes samhälle utifrån fysiska lämningar vid och framförallt under vatten. Undersökningar av sådana lämningar är metodiskt annorlunda än för arkeologi på land. De kräver särskild teknik och speciella färdigheter. Trä och organiskt material kan bevaras i tusentals år på havsbotten och stora skeppsvrak kan stå intakta med masterna på plats i flera hundra år. Det marinarkeologiska källmaterialet är rikt, välbevarat och förmodligen fortfarande till stora delar okänt. Boken är främst avsedd för studenter i marinarkeologi, arkeologi och andra historiska ämnen vid universitet och högskolor. Den är också intressant för alla dykare och andra som vill fördjupa sig i vårt sjunkna förflutna.