Bläddra

Maritim samverkan : betänkande SOU 2012:48

Kategorier: Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här

Maritim samverkan : betänkande SOU 2012:48

Kategorier: Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här
Utredaren har skapat en överblick över de statliga sjöverkande myndigheternas maritima verksamhet genom en kartläggning av ansvar, uppgifter, organisation, resurser, lokalisering och nuvarande samverkan. Fokus har varit på den operativa verksamheten. Till kartläggningen hör även en genomgång av relevant författningsreglering.