Bläddra

Marknad och myndighet : förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv

Köp här

Marknad och myndighet : förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv

Köp här
Förvaltningsrätten har genom senare tids europeisering genomgått stora förändringar. Idag har det blivit allt vanligare att jurister företräder sina klienter i förvaltningsmyndigheter och domstolar.


Författarnas ambition är dels att från ett praktiskt, näringsrättsligt perspektiv ge en kortfattad presentation av ämnet förvaltningsrätt, dels genom en problemorienterad framställning fokusera på vissa centrala frågor i mötet mellan ”marknad och myndighet”, dvs. det rättsliga förhållande som uppkommer när en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, uppträder som part inför en förvaltningsmyndighet eller en förvaltningsdomstol.


I den andra upplagan har omfattande uppdateringar vidtagits och det näringsrättsliga perspektivet förstärkts än mer.