Bläddra

Märkning av textilprodukter. Ds 2013:29

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Märkning av textilprodukter. Ds 2013:29

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Harmonisering av information om textilfibrer, etikettering och märkning av textilprodukter

Innehåller förslag till en lag om märkning av textilprodukter och en kompletterande förordning. Förslagen syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 september 2011 om märkning av textilprodukter.

EU-förordningen, som ersätter tre tidigare EU-direktiv som textilmärkning med i allt väsentligt samma sakliga innehåll, tillämpas från den 8 maj 2012.