Bläddra

Martin Buber – Dialogfilosof och sionist

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Martin Buber – Dialogfilosof och sionist

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Martin Buber (1878-1965) har starkt påverkat det moderna västerländska tänkandet. Han är inte bara religionsfilosof, hans tankar återfinns inom såväl pedagogik och samhällsvetenskap som psykoterapi och socialt arbete.    

Bubers kulturkritiska filosofi har fått förnyad aktualitet och Joachim Israels bok är en av de främsta studierna av denna filosofi på svenska språket. Joachim Israel (1920-2001) var en färgstark samhällsvetare och stridbar intellektuell. Denna bok skrevs sent i livet och gav honom möjlighet att åter syssla med Martin Buber . Detta var en länge närd önskan , ty Buber och hans idéer var med om att forma min ungdoms ideal och målsättningar .