Bläddra

Marxism och humanism

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Köp här

Marxism och humanism

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Köp här
Ombedd av sina läsare att samla ihop sina artiklar till ett gemensamt verk, följs här ett antal marxistiska skrifter åt. En av dem diskuterar likheter och skillnader mellan Marx och Engels. En annan strävar efter att förklara författarens syn på humanism. En tredje artikel nämner det svenska kulturlivets dåvarande humanister, exempelvis Fredrik Böök och Olle Holmberg. En bok att läsa för den som intresserar sig för Meurlings provokativa och intelligenta tankar.