Bläddra

Maskot Självklart 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Maskot Självklart 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Maskot är ett läromedel i svenska för år 4-6. Maskot är till för dig som vill ha tydlig struktur och progression i svenskarbetet. Eleverna får hjälp att sätta upp mål, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Andra ledord för serien är variation och integration. Variationen innebär bland annat att vi har utgått från olika arbetssätt i de olika delarna av paketet. Många lärare integrerar svenska med andra ämnen. I Maskot visar vi hur man kan göra detta inom ramen för svenskämnets mål. 

Maskot passar för dig som:
• vill ha möjlighet till stor variation i svenskundervisningen
• som vill arbeta temabaserat
• vill ha ett material där eleverna själva kan planera och utvärdera sitt arbete

Maskot Självklart 1-3 är elevens eget häfte och eget ansvar. Här ska eleven själv planera och utvärdera sitt arbete.
Häftena innehåller 12 avsnitt var som tar upp bland annat bibliotekskunskap, bokstavsordning, ordkunskap, skiljetecken, förkortningar, enkel- och dubbelteckning, synonymer och stavning.
Till varje avsnitt finns uppgifter av stegrad svårighetsgrad. Elevens kunskaper och mål avgör hur mycket var och en gör. Det gäller att vara både klurig och kreativ ibland. Avsnittet avslutas med ett antal friare uppgifter som alla kan välja mellan.

Författare till Maskot är Ann Boglind och Lena Alvåker. Grammatikdelarna är skrivna av Jan-Thore Gebart.