Bläddra

Måste jag diarieföra det här? : en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Måste jag diarieföra det här? : en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
År 2016 kom en ny lag om offentlig upphandling som bland annat pekar på elektroniska hjälpmedel för att genomföra upphandlingar. Under våren 2018 ersattes personuppgiftslagen med EU-förordningen GDPR, dataskyddsförordningen, som fått stor uppmärksamhet och stor påverkan på vår hantering av personuppgifter. År 2018 trädde också en ny förvaltningslag i kraft som har ett ännu tydligare fokus på myndigheternas skyldighet att säkerställa rättssäkerheten för medborgarna, vilka ska vara i fokus och ges god service.