Bläddra

Matte Direkt 4B

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Matte Direkt 4B

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Matte Direkt 4B grundbok har en enkel och tydlig struktur och möjliggör för alla elever att arbeta utifrån sin nivå.

Elevboken innehåller 4 kapitel. Varje kapitel inleds med en intresseväckande ingressbild där matematiska begrepp och målsättningen med kapitlet finns, samt diskussionsfrågor som lämpar sig väl för helklassdiskussion. Den gröna grundkursen och den blå kursen går att arbeta med parallellt, vilket ger flexibilitet. Efter diagnosen finns det en blå kurs för de elever som behöver mer stöttning och en röd kurs för de som behöver mer utmaning. Ytterligare utmaningar efter röd kurs finns på de svarta sidorna.

Serien har uppslag i varje kapitel där eleverna får möjlighet att arbeta mer med problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation. I varje årskurs finns programmeringsavsnitt med en tydlig progression och stark koppling till matematiken. För elever som behöver en bok att skriva i så finns det Matte Direkt Skriva.

Till varje kapitel finns ett gediget material med Arbetsblad, prov och aktiviteter. Mer information finns om respektive produkt. Mer färdighetsträning till Matte Direkt 4B finns även på den digitala Bingelön.