Bläddra

Mattehoppet Strategier Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mattehoppet Strategier Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Mattehoppet är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning. Mattehoppet består av fem lärarstöd med kopieringsmaterial och fem separata elevböcker. Varje lärarstöd innehåller spel, arbetsblad och konkretionsmaterial till respektive område. Sammanlagt finns det ca 135 spel i de fem lärarstöden, men det finns också tomma spelplaner i ett par av böckerna där du själv har möjlighet att fylla i det som eleverna bör träna på. Elevboken Strategier har sitt huvudfokus på talen 0?10, men innehåller även dubblor, nära dubblor, 10-kamrater och 20-kamrater.