Bläddra

Mayakalendern : vår vägvisare

Köp här

Mayakalendern : vår vägvisare

Köp här
Ur innehållet

Ordet Maya
Mayafolkets historia och kultur
Mayakulturens "kollaps"
Mayafolkets samhällsstruktur
Land och stad
Mayafolkets byggnadsverk och konst
Mayafolkets skriftspråk
Mayafolkets siffersystem
Mayafolkets livsåskådning
Världsträdet
Hermetisk princip och holografisk resonans
Mayakalendern
Haab-kalendern
Tun-räkningen
Tzolkinräkningen
Kalendrar i sten
Processen för medvetandeutveckling
Nivåer för medvetandeutveckling
"När slutar Mayakalendern?"
Tidsaccelerationen - hur kan det gå till?
Den kosmiska symfonin
Historiska skeenden ur Mayakalender-perspektiv
Mayakalenderns betydelse för oss idag och framöver
Varför behöver vi lära oss Mayakalendern?
Mayakalenderns dagtecken