Bläddra

Med normglasögon i behandlarrollen – Utforskande i gränslandet mellan normer, makt och psykisk hälsa

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Med normglasögon i behandlarrollen – Utforskande i gränslandet mellan normer, makt och psykisk hälsa

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I ett individorienterat samhälle som Sverige, tenderar människor i dag att personligen ta på sig skulden för sådant som åtminstone delvis orsakats av rådande normer, strukturer och förhållanden i samhället.

I boken Med normglasögon i behandlarrollen tar Bodestad ett samlat grepp kring hur normer, stereotyper och förväntningar formar vår uppfattning av oss själva och världen och bidrar till psykisk ohälsa. Hur hänger normer samman med makt, privilegier och individens möjligheter – och vad behöver vi förstå om oss själva och våra klienter och medmänniskor för att hantera detta på ett fruktbart sätt? Vilka frågor behöver vi ställa oss själva och dem vi möter, för att synliggöra rådande normer och strukturer? Hur kan vi konkret träna oss på att ifrågasätta begränsande normer och hjälpa våra klienter att göra detsamma?

Boken vänder sig till alla som arbetar i en behandlande roll, eller som studerar till ett sådant yrke: till exempel psykologer, socionomer och psykoterapeuter.