Bläddra

Medicinsk genetik – En introduktion

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Medicinsk genetik – En introduktion

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Genetisk kunskap är nödvändig för att förstå biomedicin och är i dag en integrerad del av hälso- och sjukvården. Kunskaps­utvecklingen har öppnat möjligheter för individanpassade förebyggande åtgärder men leder också till nya etiska konflikter. Utvecklingen är på väg att leda till ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården och kommer påverka vårdens medarbetare. Boken är tänkt som en introduktion till genetiken inom hälso- och sjukvården. Denna tredje upplaga är i sin helhet uppdaterad till aktuellt kunskapsläge och tar upp såväl teori som olika tillämpningar av klinisk genetik i samhälle och sjukvård. Medicinsk genetik vänder sig i första hand till dem som genomgår vårdutbildningar, men kan också vara till nytta i den kliniska vardagen för alla som arbetar med patienter i vård och omsorg och som kan behöva orientera sig om genetiska grundbegrepp i sina vårdkontakter.