Bläddra

Medicinska ord och patientspråk – En övningsbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Medicinska ord och patientspråk – En övningsbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Det medicinska vetenskapliga språket är ett internationellt språk som gör det mycket lättare för utländsk vårdpersonal att etablera sig i vårt land än vad som är fallet för andra yrkesgrupper. Men det finns också ett annat medicinskt språk som är lika viktigt att behärska - det medicinska allmänspråket, det vill säga det språk som läkaren, sjuksköterskan och annan vårdpersonal använder i direktkontakten med patienten. Medicinska ord och patientspråk är en övningsbok som består av tre huvudkapitel. I det första kapitlet övas den medicinska terminologin och dess svenska motsvarighet. I det andra kapitlet övas ord som är besläktade med varandra, till exempel känsel, känsla, känning, som alla används i olika sammanhang. Slutligen, i det tredje kapitlet, tränas ord och uttryck som förekommer i den muntliga dialogen mellan patient och vårdpersonal, i patientanpassade texter och i journalspråk. Det sammanlagda antalet ord som övas är cirka 1 200. Samtliga övningar är försedda med facit, varför boken lämpar sig för såväl självstudier som lärarledd undervisning Medicinska ord och patientspråk - en övningsbok vänder sig främst till vårdpersonal med utländsk bakgrund som vill utveckla sin förmåga att kommunicera med patienter i olika situationer på patientspråk. Boken kan också användas av svenska studerande som vill utöka sina kunskaper i medicinsk terminologi.