Bläddra

Medicinturism : gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Medicinturism : gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

I dag satsar cirka 30 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika aktivt på medicinturism. Planerad medicinsk behandling av utländska patienter ger dessa länder ökade exportinkomster och främjar en vitalisering av sjukvården. Vilka nya, outforskade och outnyttjade möjligheter skapar medicinturismen? Hur kan de tillvaratas till patientens bästa?

Bokens författare är forskare i företagsekonomi, internationell affärskultur och turism samt läkare och praktiker, som dagligen berörs av sjukvårdens internationalisering. Hur gör länder som Tyskland och Sydkorea?