Bläddra

Medier och deras roll i våra liv

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Medier och deras roll i våra liv

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi lever i en tid då medierna inte bara spelar en viktig roll utan också formar hela vårt samhälle, inklusive förutsättningarna för organisering och styrning. Medierna har gett oss en värld som alltmer präglas av sammankoppling och ömsesidigt beroende. En ny social ordning, som bygger på våra relationer till medierna, växer fram. Men hur ser den ordningen ut? Vilken makt och vilket inflytande får företag och regeringar över oss? I denna levande och angelägna introduktionsbok beskriver Nick Couldry mediernas roll genom fem dimensioner: sammankoppling, representation, föreställning, delning och styrning. För varje dimension visar han hur viktigt det är att förstå de komplexa och ofta oklara konsekvenser medierna har för vårt samhälle. Boken inleds med ett förord av Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.