Bläddra

Medieskugga

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Medieskugga

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Inte någonstans i Sverige finns det så många medier och så många journalister som i Stockholm. Ändå är Storstockholm bland de sämst bevakade områdena i landet. Och den mediebevakning som finns är ojämnt fördelad - mest handlar det om innerstaden och när förorterna får plats i medierna gäller det oftast kriminalitet och sociala problem.

Även mediekonsumtionen är splittrad. Stora grupper av medborgare faller utanför det som i andra delar av landet är en normal mediekonsumtion med dagstidning och "public service" i radio och tv. Tydliga mönster delar upp mediernas offentlighet i skilda sociala sfärer.

Medieskugga är den första stora undersökningen av både mediebevakning och mediekonsumtion i Storstockholm. Den ger en bild av ett mediesystem som rör sig allt längre bort från de demokratiska ideal som mediernas företrädare hyllar i högtidliga sammanhang. Fram växer nu bilden av ett system med kvalitetsmedier för samhällseliten medan stora delar av medborgarna får nöja sig med kommersiellt inriktade gratismedier.

Lars Nord är docent i statskunskap med politisk kommunikation och föreståndare för Demokratiinstitutet i Sundsvall. Han har en bakgrund som journalist inom dagspress och radio och har publicerat ett antal böcker om politisk opinionsbildning, medier och demokrati.

Gunnar Nygren är lärare och forskare vid JMK, institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat som journalist inom dagspress och har bland annat gett ut boken Inte bara kontokort - om lokal journalistik och kommunal tystnad.