Bläddra

Medlemsmodellen : rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

Kategorier: Icke-statliga organisationer (NGOs) Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap

Medlemsmodellen : rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

Kategorier: Icke-statliga organisationer (NGOs) Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap
Boka om helhetlig medlemsarbeid! Denne boka viser deg åtte steg for å forbedre organisasjonens evne til å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer. Boka retter seg mot aktive, tillitsvalgte og ansatte.

Du lærer mer om blant annet å

• identifisere organisasjonens unike rolle
• skape en mer mangfoldig organisasjon
• rekruttere flere medlemmer
• bygge en inkluderende kultur
• snu misnøye til utvikling og beholde medlemmer
• få flere medlemmer til å bli aktive
• overvinne vervingsvegring
• evaluere medlemsarbeidet

Forfatterne Niklas Hill og Angeli Sjöström Hederberg jobber til daglig med organisasjonsutvikling, endringsledelse og sosialt entreprenørskap.