Bläddra

Mellan två tider – – brödköer, prekära liv och socialt arbete

Kategorier: Fattigdom och arbetslöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Mellan två tider – – brödköer, prekära liv och socialt arbete

Kategorier: Fattigdom och arbetslöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
I den här boken möter vi människor som är i behov av skänkt mat för att klara dagen. De lever under prekära livsvillkor och tycks därför fastna mellan två tider. Dels förväntas de lägga sin begränsade tid på att vänta på stöd och hjälp, dels ska samma begränsade tid användas för att de på egen hand ska kunna ta sig ur sin situation. Den tid de tvingas lägga på att köa och vänta gör dock att det inte blir någon tid över till något annat. Tiden som passerar och det arbete som de lägger ner värderas sällan. I stället anses de behöva ”aktiveras” för att kunna förändra sin sociala situation. Författaren diskuterar den tid, väntan och prekaritet som ­människor i behov av mat för dagen utsätts för, men också hur det sociala arbetet behandlar dessa frågor och hur ansvaret för människors grundläggande sociala rätt alltmer har överlåtits på civilsamhället. Vidare beskrivs hur socialt arbete skulle kunna utvecklas från att vara reaktivt till att bli proaktivt genom att den tid som går åt för människor att upprätthålla minsta möjliga levnadsstandard och ­bidra till en social förändring på sina egna villkor värderas annorlunda. Mellan två tider vänder sig till socionomstudenter, yrkesverksamma socialarbetare och politiker, samt till studerande och yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg och andra som intresserar sig för social rättvisa och social förändring.