Bläddra

Men för oss är det viktigt : några berättelser om hur det kan vara att leva och bo i samhället som person med intellektuellt funktionshinder

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor

Men för oss är det viktigt : några berättelser om hur det kan vara att leva och bo i samhället som person med intellektuellt funktionshinder

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Denna bok bygger på 27 människors erfarenheter av att med ett intellektuellt funktionshinder leva och bo i samhället, i Sverige. Den handlar om några människors kunskap, känsla och vilja och om hur deras liv som samhällsmedborgare fungerar, eller inte fungerar. Boken handlar också om kommunaliseringen av särskola och de sociala omsorgsverksamheter som ska trygga människors goda färd genom livet. I forskningscirkeln ALOBIS (Att Leva Och Bo I Samhället) har deltagarna mötts i tre olika grupperingar, som längst under 25 år, för att tillsammans försöka arbeta för förändring i det som upplevs som fel eller orättvist i vardagslivet eller i samhället.