Bläddra

Mening Materialitet Makt – En introduktion till diskursanalys

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mening Materialitet Makt – En introduktion till diskursanalys

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
All social interaktion innehåller en meningsdimension. Ända sedan 1970-talets häftiga kritik mot positivismen har olika samhällsvetare försökt utarbeta metoder som gör det möjligt att relatera till meningsdimensionen utan att samtidigt gå miste om den sociala interaktionens materiella aspekter. Diskursanalysen intar en central ställning bland dessa postpositivistiska metoder. Denna bok kartlägger diskursanalysens ursprung, diskuterar dess förhållande till andra postpositivistiska metoder och beskriver fördelarna men den diskursanalytiska metoden när man vill studera makt och identitet. Hur identifierar man diskursens texter och sociala praktik? Hur kartlägger man diskursens huvudpositioner och förändringar? Iver B. Neumann identi-?erar och föreslår lösningar på de praktiska problem som diskursanalytikern stöter på under sitt arbete. Boken innehåller en rad exempel från både författarens och andra forskares studier av populärkulturen, av olika sociala processer och internationell politik. Boken riktar sig till studenter och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. ”Detta är en ovanlig och utmärkt pedagogisk bok om teman som ofta brukar beskrivas på ett onödigt komplicerat sätt. Den fyller ett stort tomrum och kommer med all säkerhet att vara till stor glädje för studenter och lärare inom många olika ämnesområden.” Thomas Hylland Eriksen, professor vid Universitetet i Oslo