Bläddra

Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Iflg. det materialistiske livssyn er livet blot et tilfældigt fysisk fænomen og evolutionen ses som et resultat af rene tilfældigheder i samspil med blinde naturlove. Denne bog præsenterer et Nyt Virkelighedssyn, iflg. hvilket livet er evigt, universet levende og uendeligt, og evolutionen styret af en altomfattende bevidsthed. – Introduktion til et Kosmisk Paradigme.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Mennesket og Livsmysterietgiver en relativt kort og overskuelig introduktion til det kosmiske verdensbillede med fokus på selve "livsmysteriet". Dvs. spørgsmålet om, hvad livet egentlig er – noget, mennesket har funderet over til alle tider, og som det endnu ikke er lykkedes for selv naturvidenskaben at forklare overbevisende. Her præsenteres en løsning, iflg. hvilken livet er et evigt, treenigt funktionsprincip, der sikrer eksistensen af både en objektiv og en subjektiv form for virkelighed, hvor den objektive kommer til udtryk som både en fysisk og en parafysisk legemskultur, medens den subjektive viser sig som det, vi kalder livsoplevelse og bevidsthed. Vi stilles over for et levende verdensalt, hvor alt og alle har status som udødelige dele. Her beskrives eksempelvis jordkloden som et levende væsen med egen makrokosmisk tidsfornemmelse, og i samme forbindelse præsenteres et fascinerende evolutionsperspektiv, hvor menneskelig tidsfornemmelse sammenholdes med global tidsfornemmelse. Alt i alt en spændende rejse gennem evigheden, hvor hvert eneste liv med tilhørende skæbne er meningsfuldt, og hvor begrebet tilfældighed til gengæld er totalt meningsløst.

Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsfilosofi Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben – repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite – et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed … Læs mere; se www.newcosmicparadigm.org