Bläddra

Mentaliseringsbaserad gruppterapi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mentaliseringsbaserad gruppterapi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har vunnit internationellt erkännande som en effektiv behandling för personer med borderline personlighetsstörning. Metoden har också effekt för andra personlighetsstörningar och för olika svårbehandlade tillstånd såsom missbruk och ätstörningar. MBT består av en psykoeduktionell, en individualterapeutisk och en gruppterapeutisk beståndsdel. Detta är den första uttömmande manualen för mentaliseringsbaserad gruppterapi (MBT-G) och har utvecklats i nära samarbete med en av metodens upphovsmän, Anthony Bateman, och ett team gruppanalytiker. Den omfattar alla aspekter av MBT som en praktiserande terapeut inom det här området behöver kunna behärska. Boken avhandlar teorin bakom mentalisering och borderline personlighetsstörning – i synnerhet dess evolutionära rötter – och den mentaliseringsbaserade terapins struktur. Huvuddelen av boken beskriver grundprinciperna för MBT-G och tillhandahåller verktyg och metoder för att hjälpa terapeuter att stå fast vid principerna på ett professionellt sätt. Den sista delen innehåller en fullständig transkription av en verklig session i en mentaliseringsbaserad terapigrupp, bestående av patienter med borderline personlighetsstörning. Sigmund Karteruds Mentaliseringsbaserad gruppterapi är den första boken som enbart avhandlar MBT-G, och utgör därmed ett värdefullt och unikt bidrag till litteraturen om mentalisering.