Bläddra

Mer än ett språk : en antologi om två- och trespråkigheten i norra Sverige

Köp här

Mer än ett språk : en antologi om två- och trespråkigheten i norra Sverige

Köp här
En antologi om två- och trespråkigheten i norra Sverige. Den handlar om våra inhemska minoritetsspråk samiskan och tornedalsfinskan, och belyser människorna och deras språk ur olika perspektiv. Vetenskapliga artiklar och skönlitterära texter speglar språkets betydelse för en grupp människor och svårigheterna att hålla det lilla språket vid liv.Boken finns som print-on-demand och trycks till vid beställning.