Bläddra

Mer trygghet och bättre försäkring. SOU 2015:21. (2 volymer) : Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Mer trygghet och bättre försäkring. SOU 2015:21. (2 volymer) : Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande en rad förändringar i sjukförsäkringen inklusive stödet för återgång i arbete, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att värna förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt hållbara.

Betänkandet innehåller ett 50-tal förslag i nuvarande försäkringar samt förslag till inriktning av det fortsatta reformarbetet.