Bläddra

Meta Elektromekanik, instuderingsuppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Meta Elektromekanik, instuderingsuppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Meta Elektromekanik är ett läromedel för gymnasieämnet elektroteknik och kursen elektromekanik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Elektromekanik Instuderingsuppgifter innehåller uppgifter till faktaläromedlet Meta Elektromekanik. Läromedlet behandlar enkla elarbeten och installationsteknik utifrån ett elsäkert arbetssätt. Även mekaniskt arbete, ritningsläsning och sammanfogningsteknik tas upp. Stort fokus läggs på vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt. 

Meta Elektromekanik Instuderingsuppgifter i korthet:
• läromedel för gymnasieämnet elektroteknik och kursen elektromekanik
• instuderingsuppgifter till faktaläromedlet Meta Elektromekanik
• betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt