Bläddra

Metafor

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Metafor

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Metafor är heltäckande läromedel i svenska för gymnasieskolan. I serien finns både tryckta och heltäckande digitala läromedel. 

Metafor 1 täcker kursen Svenska 1. I läromedlet är läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje avsnitt finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevernas arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete. De olika avsnitten utgår ifrån ämnesplanen i svenska, så att både du som lärare och dina elever vet vad som tränas och vad målet är.

Metafor 1  i korthet:
• läsning och text i fokus
• tydliga stödstrukturer som gynnar alla
• med mallar, guider, kamratrespons och självskattning
• täcker kursen Svenska 1, tydliggör vad som tränas och vad målet är