Bläddra

Metaforer – – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Metaforer – – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I de flesta modeller för psykoterapi antas användning av metaforer vara ett viktigt verktyg. Men hur och när ska behandlare ta till metaforiska uttryck, om det ska göras? Med vilket syfte i så fall? Och finns det någon vetenskaplig grund för antagandet att meta foranvändning är centralt i psykoterapi?

Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg försöker ge svar på dessa frågor. Svaren hämtas från såväl modern lingvistik och inlärningsteori som från psykoterapiforskning. Boken innehåller också en stor mängd illustrationer som visar hur metaforer konkret kan användas i psykoterapeutisk dialog.

Boken är främst skriven för psykoterapeuter och psykologer, antingen yrkesverksamma eller under utbildning, men vänder sig också till en bredare läsekrets med ett intresse för metaforers funktion i mänsklig kommunikation.