Bläddra

Metaforerna, rätten och det digitala : Hur gamla begrepp styr förståelsen av nya fenomen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Metaforerna, rätten och det digitala : Hur gamla begrepp styr förståelsen av nya fenomen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Denna bok finns även som e-bok med ISBN 9789140690289 och går att köpa via nätbokhandeln.

Här tar den samhällsvetenskapligt förankrade teknikforskaren och rättssociologen Stefan Larsson ett tvärvetenskapligt grepp om digitalisering och social förändring. Genom att använda sig av kognitionsvetenskaplig teoribildning om metaforiskt tänkande och samhällsvetenskapliga rön om rätten och normer visar han hur vi kan förstå konceptuell förändring i relation till framför allt digital teknik och juridik.

Vi tenderar att värdera det nya genom det redan befintliga och etablerade, vilket skapar ett slags stigberoende, som kan vara till både fördel och nackdel. Språk och begrepp är med andra ord en nyckel till dels hur vi förstår och gör teknik och digitala fenomen relevanta genom att binda dem till redan bekanta koncept och tankestrukturer, dels hur vi reglerar och bedömer dem från ett juridiskt perspektiv. Larsson visar att även rätten i sig, i all sin abstraktion, är starkt beroende av hur koncept konstrueras och metaforer används.

Över sju kapitel tecknar han en nyanserad bild av hur metaforer och vår förståelse för det abstrakta fungerar i syfte att kunna förklara några av de viktiga rättsliga utmaningar vi står inför i en digital tid. Upphovsrätten i relation till digitalisering används som en fördjupning och ett exempel på styrkan i det retrospektiva stigberoendet och på de oerhörda utmaningar som en reglering kan ställas inför i mötet med teknikrelaterad social förändring.

Stefan Larsson är disputerad i både rättssociologi vid Lunds universitet och i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är utbildad jurist och föreståndare för Lunds universitets internetinstitut (LUii), där han forskar om digitala frågor och hur vi förstår internet, dess normer och reglering.