Bläddra

Metodbeskrivning : avvikelseutredning av olycksfall

Kategorier: Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och akutsjukvård Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här

Metodbeskrivning : avvikelseutredning av olycksfall

Kategorier: Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och akutsjukvård Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här
  Avvikelseutredning är en metod att utreda olycksfall, tillbud och andra oönskade händelser. Med metoden uppmärksammas tekniska, mänskliga och organisatoriska avvikelser, som skedde i samband med händelsen. Metodiken ger ett stöd att bedöma och prioritera avvikelserna, och den ger också en systematik för att ta fram åtgärdsförslag.Boken beskriver de olika stegen i metoden. Den tar upp datainsamling, identifiering av avvikelser, bedömning av om åtgärder behövs, och slutligen stöd för hur man kommer på åtgärder. I boken beskrivs fyra exempel på utredningar med metoden, vilka kommer från ett pappersbruk, ett elektriskt ställverk, ett sjukhus och slutligen från en brand i ett hyreshus.En kompletterande metod som analyserar barriärer vid ett olycksfall beskrivs i ett annat häfte Metodbeskrivning Säkerhetsfunktionsanalys av olycksfall av samma författare.Författaren är forskare vid Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB i Stockholm och har en lång erfarenhet av olycksutredningar.