Bläddra

Metodövningar i historia 2 – Historisk teori, metod och källkritik

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Metodövningar i historia 2 – Historisk teori, metod och källkritik

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Metodövningar är ett sätt att lära sig historieforskningens hantverk. De ger insikt i hur man värderar skriftliga källor av skilda slag för att få kunskap om förflutna samhällen. Men metodövningar ger också träning i hur man förhåller sig till tidigare forskning, hur man formulerar intressanta frågor till källorna och hur man skall avgränsa en undersökning.I denna bok, som främst vänder sig till studerande vid universitet och högskolor, finns sju metodövningar med stor spännvidd vad gäller teman och typer av källmaterial, från medeltidens Engelbrektsuppror till andra världskrigets Midsommarkris.