Bläddra

Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen......från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval via den ofta arbetsamma materialinsamlingen till momenten av analys och tolkning. Den ger en fyllig genomgång av såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt.Boken har vuxit fram ur en metodkurs för studerande på fördjupningsnivån som har belönats med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Författarna är samtliga verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Boken används idag både på grundnivå samt i fortbildning inom bl.a. statsvetenskap och sociologi. Den 3e upplagan beaktar ny svensk och internationell forskning och den inhemska samhällsutvecklingen. Den är omarbetad, i synnerhet avsnitten om processpårning, diskursanalys, experiment och deltagande analys. Bolognaanpassningen till högre utbildning i Sverige har beaktats.