Bläddra

#metoo, byggbranschen och de gröna näringarna

Kategorier: Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

#metoo, byggbranschen och de gröna näringarna

Kategorier: Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Kampen mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor har alltid varit en central fråga för kvinnorörelsen. Denna rapport går djupare in i förutsättningen för denna kamp inom två olika branscher – byggbranschen och de gröna näringarna – och försöker förstå vilka specifika omständigheter och förutsättningar inom varje bransch som utgör sammanhanget till aktivismen mot sexuella trakasserier. Vi ger här en överblick av den svenska #metoo-aktivismen 2017-2018, samt en mer detaljerad skildring av organiseringen av #sistaspikenikistan samt #skiljagnarnafrånvetet, två av de 77 upprop som organiserades av olika grupper. Data har samlats ihop utifrån en tvärvetenskaplig ansats enligt den enkla principen ”vad hände då, oktober-december 2017, och vad har hänt sedan dess?” Vi har samlat detta högst aktuella, unika men flyktiga datamaterial som återfanns på sociala och i traditionella medier och intervjuat initiativtagare, deltagare och andra centrala personer runt uppropen.