Bläddra

MGY Kommentarer och lösningar Elevpaket – Tryckt – Marknadsföring för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

MGY Kommentarer och lösningar Elevpaket – Tryckt – Marknadsföring för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, allt mer krävande konsumenter, tuff konkurrens ... Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det nya läromedlet MGY.

I MGY Övningar får eleverna möjlighet att arbeta vidare med ett stort antal uppgifter – av olika karaktär och med olika svårighetsgrad. Uppgifterna är tänkta att hjälpa dem att förstå faktabokens teorier och modeller samt utveckla deras förmåga att tillämpa marknadsföring.

I MGY Kommentarer och lösningar ges utförligt kommenterade lösningsförslag till övningsbokens övningar – även till de övningar där det finns många alternativa sätt att svara.

Till serien finns även ett fylligt lärarmaterial.