Bläddra

Mimerminnen : en innehållsrik och vacker vandring i Umeå centrum

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Mimerminnen : en innehållsrik och vacker vandring i Umeå centrum

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Börja i Årstidernas Park strax uppströms Kyrkbron som korsar den drygt 500 m breda Umeälven. Vandra uppför slänten och över Strandgatan. Ta gångvägen längs den oklippta grässlänten där bin och humlor surrar i sommarvärmen till den vackra kyrkan med sitt speciella tegel och sin speciella form. Fortsätt över Storgatan, in i Vänortsparken. Passera gågatan Kungsgatan, då kommer du till kvarteret Mimer.

Det stora tegelhuset där är Elite Hotel Mimer. Se och beundra de konstfullt murade fasaderna, de smidda ankarslutarna som sitter med jämna mellanrum runt hela huset mellan plan 3 och 4 och takryttarna med sina torn och spiror.

Då huset invigdes våren 1900 dominerade huset stadsbilden och det gör det än idag. Det började byggas 1897 för stadens stolthet; läroverket som var en viktig del i det nya Umeå som skapades ur resterna av den förödande branden sommaren 1888. Kvarteren Mimer och Gymnastiken sammanlagt 20 000 m2 satsade staden på sitt läroverk som i otillräckliga lokaler funnits sedan 1810.

Huset har varit min arbetsplats i 23 år, som elev, som lärare och som rektor. Vänner och bekanta har sedan länge uppmanat mig att skriva ner mina minnen och min kunskap om huset och dess historia. Här är min historia!

Robert Ullsten