Bläddra

Min läxbok grön åk 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk

Min läxbok grön åk 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk
Köp här
Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Med sina 28 olika läxor innehåller varje arbetsbok en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi och kreativitet med färdighetsträning. Varje läxa är ett uppslag som följer en tydlig struktur. I avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”, längst bak i boken, finns korta, tydliga instruktioner och tips samlade. Här finns också tips till dig som lärare, om hur läxan kan följas upp i skolan. Den vänstra sidans uppgift är ofta praktisk och undersökande. Det kan exempelvis vara att mäta längd, göra ett experiment, undersöka kryddor, spela ett spel m.m. Här finns också OM-frågor, där barnen får sätta sig in i olika situationer och berätta utifrån det. Den högra sidan består av färdighetsträning. Varannan vecka i svenska, ORDLEK. T.ex. ljud, rim, ordkunskap, alfabetisk ordning, handstil, stavning. Varannan vecka i matematik, MATTEMIX. T.ex. tallinjen, geometri, räknesätten, klockan, problemlösning, mönster. I boken finner du förslag till uppföljning samt instruktioner till den som hjälper till med läxan, detta finns i avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”. Min Läxbok finns för årskurs 1-3.