Bläddra

Mina strävsamma föräldrar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser

Mina strävsamma föräldrar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Boken är en hyllning till mina strävsamma föräldrar. Min mor kom från svåra förhållanden, blev tidigt moderlös och blev fosterdotter på en gård i Bohuslän - en gård som hon sedan fick överta. Min far kom från en soldatfamilj med många syskon. Det skulle dröja många år för mig att inse och förstå hur mycket de offrat, hur engagerade de varit, hur mitt liv faktiskt varit beroende av deras uppoffringar! De blir hemmansägare och sedan fastighetsägare i Kungälv och kunde se tillbaka på ett rikt liv med barn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarns barn...