Bläddra

Minnesspår : hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Minnesspår : hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Längs med vilka stigar färdas minnen? Hur spårar de sina erfarenheter och vilken resonans ger historien i minnena? Maryam Adjam undersöker hur ett minneslandskap tar form i mellanrummet mellan det påtagliga och det förnimbara, det för flutna och det pågående livet. Hösten 1944 flydde tusentals människor i kölvattnet av andra världskriget från Estland till bland annat Sverige. I skuggan av denna flykt söker minnen 70 år senare e fter spår, ibland bokstavligen i jorden, andra gånger i förnimmelser av en annalkande storm. De gräver i lager efter lager av historia och låter det förutvarande komma till liv i minnet av ett minne. I boken sammanvävs minnesfragment till ett kollage av vandringar och berättelser, drömmar och platser, artefakter och bilder. En hågkomstens poetik som binder samman två Östersjöländer och historien med nutiden.

Maryam Adjam är etnolog och verksam vid Uppsala universitet och Södertörns högskola. Minnesspår. Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt är hennes doktorsavhandling.