Bläddra

Minnestrådar

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här

Minnestrådar

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här
Lennart Didoffs nya bok minnestrådar är en samling mycket pregnanta skildringar av människor som författaren mött genom ett intensivt och produktivt konstnärsliv.
Bildkonstnärens skarpa blick för detaljer följer de ögonblickliga eller återblickande porträtten av människorna och händelserna som på olika sätt varit avgörande eller betydelsefulla för hans liv och gärning. Det är förstås en tillbakablickande bok, men i någon mening också framåtsyftande. Alla man möter och verkligen ser bidrar till att vidga horisonten och öka djupen inåt. Allra störst betydelse för Lennart hade hustrun Ann-Mari Didoff, som han delade livet med och som blev och kommer att förbli centrum i hans hjärta och tankar för alltid. Den finstämda skildringen av när det går mot slutet lämnar ingen oberörd, och det är förstås inte heller meningen.