Bläddra

Missbrukad kvinnokraft ; Naturenliga arbetsområden för kvinnan

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Missbrukad kvinnokraft ; Naturenliga arbetsområden för kvinnan

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Ellen Key (1849-1926) var en svensk författare, pedagog och kvinnosaksideolog. Under tidigt 1900-tal var Key en av Sveriges mest omtalade samhälls- och kulturdebattörer. Hon skrev böcker, artiklar och pamfletter om ämnen som fred, feminism och folkbildning.

Till Keys mest kända skrifter hör Missbrukad kvinnokraft / Naturenliga arbetsområden för kvinn-an (1896). Här uttrycker hon sitt stöd för den tidens kvinnliga frihetssträvan, men kritiserar samtidigt kvinnorörelsen för att underskatta vad hon uppfattade som för kvinnan unika egenskaper, vilka hon ansåg vara lämpade för specifika arbetsområden.

Skriften orsakade massiva protester; hon ansågs ha svikit kvinnorörelsen och verket blev ett av hennes mest omdebatterade. Key valde att gå i svaromål i den därpå följande skriften Kvinnopsykologi och kvinnlig logik: En studie och ett försvar (1896).